Løypetrasé og profil

Ønsker du å analysere traseén til Drammen 10K, kan du se her hvordan du gjør det: