Tillatelse til arrangement Drammen 10K

Tillatelse til arrangement Drammen10 K – 07.04.2024

Vi viser til søknad datert 09.01.2024 om arrangement Drammen 10 K.
Arrangementet medfører regulering på Rv.291-Fv283-Fv2708.